790 646 120 biuro@taxprofesja.pl

Księgowość

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
  • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych
  • Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży dla celów podatku VAT,
  • Rozliczanie dochodów z zagranicy,
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych.
Close Menu