790 646 120 biuro@taxprofesja.pl

Pozostałe usługi

  • Pomoc przy zakładaniu firmy, spółki osobowej, kapitałowej,
  • Prowadzenie rozliczeń dotyczących odzyskiwania VAT za zakupy zagraniczne (VAT-REF),
  • Sporządzanie sprawozdań na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego,
  • Reprezentowanie klienta przed US oraz ZUS (w oparciu o udzielone pełnomocnictwo),
  • Załatwiamy wszelkie sprawy w urzędach (zaświadczenia o niezaleganiu, wyjaśnianie zaległości, itp.),
  • Oferujemy dojazd i odbieranie dokumentów od Klienta,
  • Prowadzenie rozliczeń dla rolników w zakresie podatku od towarów i usług.

 

Close Menu