790 646 120 biuro@taxprofesja.pl

Kadry i płace

  • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej (umowy o pracę, zaświadczenia, wnioski, itp.),
  • Sporządzanie list płac ze wszystkimi jej składnikami (zwolnienia lekarskie, zasiłki, ekwiwalenty, itp.),
  • Przygotowanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS, łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu, również drogą elektroniczną,
  • Przygotowywanie przelewów do ZUS,
  • Prowadzenie akt osobowych,
  • Prowadzenie kart wynagrodzeń,
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.

Close Menu