790 646 120 biuro@taxprofesja.pl

POLSKI ŁAD 2.0

Ministerstwo Finansów przedstawiło propozycje zmian w systemie podatkowym korygujących rozwiązania wprowadzone Polskim Ładem, które mają obowiązywać od  1 lipca 2022 roku.

Podstawowe zmiany to:

Obniżenie stawki PIT z 17% do 12% w progu podatkowym 120.000 zł – dotyczy podatników na skali podatkowej: pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców, emerytów i rencistów.

Preferencje przy składce zdrowotnej: dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej:

będą oni mogli pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu roczny limit:

 • dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu)
 • dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu)
 • dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku)

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej:

 • ulga dla klasy średniej ma zostać zlikwidowana
 • jednocześnie MF gwarantuje, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne – czyli osoby dla których rozliczenie z tzw. ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej opłacalne niż rozliczenie według nowego mechanizmu, będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej)

Korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach – dla wieloetatowców:

 • mogą oni upoważnić nawet 3 płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS)do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę wynoszącą 3600 zł). w przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch – po 150 zł, a przy trzech – po 100 zł.
 • wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek.
 • uchylenie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 r. – obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.
 • zwiększenie roli płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników – w zamian podwyższenie wynagrodzenia płatnika.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców:

 • samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł.
 • wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców, opiekunów i dzieci:

 • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.(12-krotność renty socjalnej)
 • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców– dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30tys. zł.

Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+,  pracujących seniorów):

 • będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

Potrzebujesz więcej informacji dotyczących zmian podatkowych? – Zostań naszym klientem ! – Zapraszamy do kontaktu !

Źródło: goffin

Close Menu