790 646 120 biuro@taxprofesja.pl

NGO

  • Obsługa rachunkowa,
  • Kadry i płace,
  • Wyprowadzenie zaległości,
  • Doradztwo w zakresie prowadzonej przez organizację działalności zarówno statutowej nieodpłatnej, odpłatnej jak również gospodarczej,
  • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego organizacji,
  • Tworzenie i wprowadzanie zmian w statucie,
  • Rozliczanie projektów.
Close Menu